KOPIRNICA FSD

DELOVNI ČAS

Delovni čas:

Stranke obveščamo, da bo Fotokopirnica FSD v ponedeljek, 15.4.2024, odprta do 12.45.

 

ponedeljek – petek:
8.30 – 15.30
sobota, nedelja in prazniki:
zaprto

Veselimo se vašega obiska!

Akcija za študente FSD!

Tehnično urejanje diplomskega / magistrskega dela do 100 strani.
50 eur!

Tehnično urejanje diplomskega / magistrskega dela nad 100 do 200 strani
60 eur! 

Pripnite nam svojo datoteko in izberite število izvodov. Vaše gradivo vas bo zvezano ali speto, pomanjšano ali povečano, barvno ali črno belo, čakalo pripravljeno. Izognite se čakanju na svoje kopije.

GRADIVO ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024

POLETNI SEMESTER 2023/2024 – NOVO!

 1. Načrtovanje podpore v skupnosti:
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 9,72 eur
  (brez cele knjige Iz institucij v skupnost)
 2. Socialno delo s starimi:
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 13,50 eur
  (brez cele knjige Iz institucij v skupnost)
 3. Uvod v skupinsko delo
  –  Obvezna izpitna literatura vezana v PVC špiralo:
      mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 7,26 eur
      velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 13,41 eur
 4. Teorije ustvarjalnosti v socialnem delu
  –  Obvezna izpitna literatura vezana v PVC špiralo: 6,45 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024

 1. Metodologija raziskovanja v SD 1:
  –  Delovni zvezek – gradivo za vaje vezano v PVC špiralo: 4,92 eur
  –  Terminski načrti predavanj in vaj: 0,20 eur
  –  Skripta za predavanja vezana v PVC špiralo (Štud. gradivo B. Mesec, 2021)
      mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 15,57 eur
      velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 29,73 eur
 2. Teorije družbe:
  –  Izbrana poglavja iz M. Haralambos vezana v PVC špiralo: 11,96 eur
 3. Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika:
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 13,86 eur
  (brez celih knjig Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika in Šolske bridkosti)
  –  Obvezna in dodatna literatura vezana v PVC špiralo: 16,56 eur
  (brez celih knjig Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika in Šolske bridkosti)
 4. Psihologija za socialno delo:
  –  Obvezna literatura za VAJE vezana v PVC špiralo: 9,51 eur
  –  Obvezna + dodatna literatura za VAJE vezana v PVC špiralo: 19,53 eur

POLETNI SEMESTER 2023/2024 – NOVO!

 1. Družbena neenakost in socialna politika
  Izbrana poglavja iz M. Haralambos vezana v PVC špiralo:
  –  mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 8,06 eur
  –  velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 14,12 eur
 2. Statistika 
  –  Gradivo za VAJE vezano v PVC špiralo: 10,17 eur
  –  SKRIPTA (B. Mesec idr.) vezana v PVC špiralo  
       velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 23,97 eur
       mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 12,69 eur
  –  Navodila za statistično nalogo in kolokvij: 1,35 eur
  –  Formule in tabele: 0,50 eur
 3. Supervizija v socialnem delu
  (ne vključuje cele knjige Supervizija v soc. delu)
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 17,82 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024

 1. Izvedenstvo uporabnikov v praksi soc. dela
  (ne vključuje knjige Individualizacija storitev soc. varstva)
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 18,90 eur
  –  Obvezna in dodatna literatura vezana v PVC špiralo: 23,52 eur
 2. Metodologija raziskovanja v soc. delu 2: Kvalitativne raziskave
  –  SKRIPTA vezana v PVC špiralo  
     mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 10,71 eur
     velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 19,53 eur
  –  B. Mesec. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu: 23,24 eur
 3. Osnove organizacije in menedžmenta
  – Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 8,88 eur
 4. Delovno pravo
  –  SKRIPTA vezana v PVC špiralo: 16,11 eur
  –  ZDR-1 (speto): 4,32 eur
 5. Besednjak psihopatologij
  –  poglavja po izbiri študentov
 6. Ljudje z ovirami
  –  Hendikep kot kulturna travma (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 17,63 eur
  –  Inovativne metode v socialnem delu:
       mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 15,65 eur
       velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 29,90 eur

POLETNI SEMESTER 2023/2024 – NOVO!

 1. Socialna antropologija
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 15,12 eur
 2. Dialoški pristop k soustvarjanju podpore in pomoči
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 13,23 eur
  –  Obvezna in dodatna lit. vezana v PVC špiralo: 21,27 eur
  –  IZROČKI (3 izročki na stran, črte za opombe, brez vezave): 3,60 eur
  –  IZROČKI (2 izročki na stran, brez vezave): 5,40 eur
 3. K rešitvi usmerjeno socialno delo
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 12,87 eur
 4. Socialna omrežja
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 9,24 eur
 5. Družbeni izvori neenakosti mladih
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 11,79 eur
 6. Raziskovanje delovnega okolja
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 6,18 eur
  –  Navodila za vaje: 1,26 eur
  –  Terminski načrt vaj: 0,10 eur
 7. Kadrovski menedžment
  Izbrana poglavja iz Management kadrovskih virov vezana v PVC špiralo:
  –  mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 8,24 eur
  –  velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 15,29 eur
 8. Osebno načrtovanje dolgotrajne oskrbe 
  –  2 članka: 3,42 eur
  –  usmeritve za poročilo: 0,20 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024

 1. Angleški jezik za socialno delo
  –  DELOVNI ZVEZEK vezan v PVC špiralo: 7,35 eur
 2. Socialna ekonomija in socialno podjetništvo
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 21,45 eur
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo (mala pisava – 2 na stran): 16,47 eur
 3. Socialno delo z družino
  (ne vključuje knjige Socialno delo z družino, 2019)
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 10,79 eur
  –  Obvezna in dodatna literatura vezana v PVC špiralo: 18,71 eur
  –  Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (Končno poročilo) vezano v PVC špiralo: 15,74 eur
 4. Uporabniška perspektiva v raziskovanju
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 4,92 eur
  –  Dodatna literatura (1 članek): 0,99 eur
 5. Skupinsko delo z izrazno ustvarjalnimi sredstvi  NOVO!
  –  IZROČKI (3 izročki na stran, črte za opombe, brez vezave): 6,66 eur
  –  Obvezna izpitna literatura vezana v PVC špiralo (za INTERNI PREIZKUS ZNANJA):  18,45 eur
  –  Obvezna izpitna literatura vezana v PVC špiralo (za PROJEKTNO SKUPINSKO NALOGO):  po izbiri študentov
 6. Pomoč umirajočim in njihovim sorodnikom
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 18,99 eur
     (brez knjige Življenje, smrt in umiranje v medkulturni perspektivi)
  –  Navodila za izpitno nalogo: 0,30 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024 – NOVO!

 1. Religija in socialno delo
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 9,60 eur
 2. Strateško načrtovanje v neprofitnem sektorju
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 13,04 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024

 1. Skupnostno socialno delo
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 18,18 eur
  –  Akcijski projekt v skupnosti: 3,69 eur
 2. Spol in nasilje
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 24,78 eur
 3. Epistemologija socialnega dela
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 27,84 eur
  –  IZROČKI (3 izročki na stran, črte za opombe, brez vezave): 4,14 eur
  –  IZROČKI (2 izročki na stran, brez vezave): 6,21 eur
 4. Organizacija duševnega zdravja v skupnosti
  –  Priročnik – Pet načel normalizacije: 1,08 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024 – NOVO!

 1. Sodelovalni pogovori v soc. delu z družino
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 12,24 eur
  –  Obvezna in dodatna lit. vezana v PVC špiralo: 17,19 eur
 2. Socialnodelovni model razumevanja demence
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 
      mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 18,90 eur
      velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 35,22 eur

ZIMSKI SEMESTER 2023/2024

 1. Soustvarjanje pomoči z družinami v skupnosti
  –  Obvezna izpitna literatura vezana v PVC špiralo: 11,70 eur
     (ne vključuje knjige Socialno delo z družino, 2020)
  –  Dodatna literatura (1 članek): 1,26 eur
 2. Zemljevidi narativne prakse podpore in pomoči
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 25,14 eur
  –  IZROČKI (3 izročki na stran, črte za opombe, brez vezave): 3,78 eur
  –  IZROČKI (2 izročka na stran, brez vezave): 5,67 eur
 3. Svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 22,44 eur
  –  IZROČKI (3 izročki na stran, črte za opombe, brez vezave): 5,04 eur
  –  IZROČKI (2 izročki na stran, brez vezave): 7,47 eur
 4. Dolgotrajna oskrba in socialno delo
  –  Izpitna literatura vezana v PVC špiralo:
  (brez celih knjig Strategija raziskovanja in razvoja dolgotrajne oskrbe… in Inovacije v dolgotrajni oskrbi)   
      mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 10,71 eur
      velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 19,26 eur

__

__

__

DODATNI LETNIK 2023/2024

 1. Uvod v delovni odnos soustvarjanja – NOVO!
  –  Obvezna literatura vezana v PVC špiralo: 
      mala pisava (2 strani na stran + vezava v PVC špiralo): 9,09 eur
      velika pisava (1 stran na stran + vezava v PVC špiralo): 14,76 eur
 2. Epistemologija in soustvarjanje dialoške prakse podpore in pomoči
  –  Izpitna literatura vezana v PVC špiralo: 12,06 eur
  –  IZROČKI (3 izročki na stran, črte za opombe, brez vezave): 1,80 eur ALI
  –  IZROČKI (2 izročki na stran, brez vezave): 2,70 eur

Z upoštevanjem Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah so v ceno fotokopiranja obvezne literature vključeni le članki oz. deli knjig. Fotokopiranje v obsegu celotne knjige je dovoljeno le, če je njena naklada izčrpana že najmanj dve leti.

Vse cene veljajo za dvostransko črno-belo fotokopiranje po ceniku, ki velja v fizični poslovalnici. Cena je sestavljena iz števila fotokopiranih strani in načina vezave. Za podrobne sezname obvezne literature pri določenem predmetu nam pišite preko elektronske pošte.

V kolikor gradiva za predmet, ki ga iščete, ni na seznamu, nam pošljite podatke o literaturi in ga v dogovoru s Knjižnico FSD za vas priskrbimo mi.

Tiskamo tudi lastna gradiva, poslana po e-pošti.

KAKO NAROČITI S PLAČILOM PREKO SPLETA?

Oglejte si gradivo, ki so na voljo v sklopu ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024 (izberite letnik).
Posredujte nam spisek gradiva, ki ga naročate in način prevzema: osebni prevzem ali dostava na dom.
Za vas bomo pripravili ponudbo s podatki za plačilo.

Po prejetem plačilu vaše gradivo odpošljemo oz. ga pripravimo na osebni prevzem.

POŠILJANJE GRADIVA NA DOM !

Po prejetem plačilu vaše naročilo odpošljemo kot blagovno pismo s sledenjem ali paket z možnostjo sledenja preko Pošte Slovenije.
Strošek pošiljanja in pakiranja je odvisen od teže pošiljke in se zaračuna dodatno. Predviden strošek je od 3,50 eur do 6,50 eur.

*Plačilo po ponudbi – posebni pogoji poslovanja: Najnižji znesek naročila je 3,50 eur. Pri naročilu do 5,50 eur se A4 črno-bela stran obračuna po 0,10 eur/stran. Pri naročilu nad 5,50 eur se A4 črno-bela stran obračuna po ceniku, ki velja v fizični poslovalnici. Naročilo lahko osebno prevzamete, ko posredujete bančno potrdilo o plačilu na naš elektronski naslov ali ko je transakcija vidna na našem bančnem računu. Naročilo oddate na kopirnica.fsd@gmail.com

GRAFIKA IN TISK

“Za ceno, ki si jo lahko privoščite!”

Nudimo oblikovanje in izdelavo knjig in knjižnih zbirk, revij, zgibank, zloženk, letakov, plakatov, vizitk, oglaševalskega gradiva, priznanj, cenikov, reklamnih napisov, tabel, transparentov, panojev, grafične opreme vozil in še in še.

Veliko pozornost posvečamo vizualnim učinkom, ki pripomorejo k razpoznavnosti in osnovni samopromociji vašega podjetja. Prospekti, katalogi, oglasi, letaki in plakati so njen nepogrešljiv vir. Pri tem pa ni pomembna samo sporočilnost, ampak tudi ideja, izdelava ter izbira pravega materiala, ki daje neki tiskovini žlahtnost in prijeten občutek, ko jo vzamemo v roko.

“Vsak projekt vidimo skozi potrebe naročnika in oči uporabnika”

Grafično oblikovanje vseh vrst tiskovin, logotipov ter celostne grafične podobe podjetja.

Pred samo izdelavo projekta se s stranko pogovorimo o zahtevah in svetujemo o ustreznosti grafičnega materiala. Pri tem so nam v pomoč znanje, strokovnost ter dolgoletne izkušnje tako na področju oblikovanja kot tudi dejanske izdelave (tiska in dodelave).
Oblikujemo plakate, letake, zloženke, prospekte, kataloge, brošure, knjige in knjižne zbirke, zbornike, revije, logotipe, vizitke, dopise, kuverte, mape, diplome in priznanja, vabila, čestitke, bone, vstopnice, izkaznice, CD/DVD ovitke, spletne predstavitve in podobno.

Zakaj se odločiti za nas? Ker vam nudimo celovito ponudbo – od oblikovalske zasnove do končne izvedbe tiskovin.

VSE ZA PISARNO

Vse in še več … na enem mestu. Pisarniški material in biro oprema, programska in strojna oprema.

Za več informacij nas kontaktirajte.

VSE NA ENEM MESTU

Fotokopiranje in skeniranje

Črno-belo in barvno fotokopiranje, vezave diplomskih nalog, knjižne, letvične in špiralne vezave, plastificiranje…

 

Oblikovanje in tisk

Vsak projekt vidimo skozi potrebe naročnika in oči uporabnika. Za ceno, ki si jo lahko privoščite.

Vse za pisarno

Vse in še več … na enem mestu. Pisarniški material in biro oprema, programska in strojna oprema.

VPRAŠAJ NAS

* Polja, ki so označena z zvezdico so obvezna!

Fotokopirnica FSD

Fakulteta za socialno delo
Topniška ulica 31, Ljubljana

 

Klik Biro storitveno podjetje d.o.o.

Mucherjeva ulica 10, Ljubljana

D.Š. 20409257
Matična: 6247954000
IBAN SI56 3000 0000 9935 358

Za kvaliteten in hiter tisk je potrebna vrhunska oprema ter dobri materiali. Naše visoko produkcijske naprave zagotavljajo hitrost, kvaliteto in predvsem nizke stroške upravljanja. Slednje pa se na veliko zadovoljstvo naših strank odraža v konkurenčnih cenah.

 • Črno-belo in barvno fotokopiranje in tiskanje vseh formatov
 • Vezave diplomskih nalog
 • Knjižne, letvične in špiralne vezave
 • Plastificiranje
 • Zapis na različne medije (cd, dvd, usb ključ..)
 • Razrez letakov in dodelava tiskovin
 • Skeniranje z OCR branjem
 • Grafično oblikovanje
 • Digitalni barvni tisk
 • Prodaja pisarniškega materiala
 

Zakaj prepustiti storitev fotokopiranja strokovnjakom?

Zavedamo se, da so stroški dela visoki, zato menimo, da je produktivnejše, da se vaši zaposleni osredotočijo na področja in naloge, ki jih obvladajo in so za njih plačani ter časa ne zapravljajo s stanjem pred počasnimi napravami, ki jih velikokrat ne znajo optimalno izkoristiti.

Imamo visoko zmogljive naprave in usposobljen kader, ki ima potrebno znanje, da delo opravi veliko hitreje, kvalitetnejše in predvsem z manjšimi stroški za podjetje.

Z lastnim servisom, obilo izkušnjami in tesnim sodelovanjem z našimi partnerji vam nudimo vrhunsko storitev.

Storitve fotokopiranja nudimo tudi z možnostjo plačila po mesečnem obračunu, ter vam tako omogočimo boljši pregled nad mesečnimi stroški kopiranja.

Po dogovoru gradivo prevzamemo in dostavimo, naročilo pa nam lahko posredujete tudi po elektronski pošti na naslov: info@klik-biro.si

“Veselimo se vsakega novega sodelovanja.”

Spoštovani,

vaše sporočilo je bilo uspešno poslano. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času

Hvala in lep pozdrav
Klik Biro